Nejčastější dotazy

Pokročilost (náročnost) lekce pilates - Systém cvičení pilates respektuje tělo každého jedince a každý cvik a jeho modifikace má několik úrovní provedení. Při pravidelném cvičení se seznámíte s rúznými úrovněmi provedení daného cviku a vyberete si, jak jej budete provádět. Budete tedy respektovat možnosti svého těla. Týká se to i počtu opakování. Proto v jedné lekci pilates můžou vedle sebe cvičit různě pokročilí jedinci.