Cvičení září - prosinec 2021

Milá děvčata,

v tomto novém cvičebním období září - prosinec 2021 začínáme cvičit za jiných podmínek. Proto jsme Vám všem, účastnicím a kamrádkám našich kurzů pilátes, balónů a aerobiku, dali možnost odcvičit si své neodcvičené hodiny v termínech od konce května do konce srpna (v pondělí,  červnu i pátek dopoledne). Celkem jsme odcvičily 23 hodin, za které musíme zaplatit pronájem.

Pro Vás, které jste této nabídky v trvání tří měsíců (6.7.8.) nevyužily, nemůžeme dál peníze převádět.

Máme Vás moc rády, vážíme si vaší přízně a pevně věříme, že i vy všechny rozumíte vyjímečnosti covidové situace s dvouletým výpadkem veškerého života. Nedokázaly jsme při nejlepší vůli získat venkovní kurt na všechny tři dny, našich běžných termínů (probíhaly tam tréninky košíkářů a příměstské tábory).

Udělaly jsme více než maximum a naše svědomí je naposto čisté. I když o prázdninách nikdy necvičíme, vynaložily jsme síly i čas k tomu abychom se mohly dále potkávat na základě kvalitního sportu a slušných kamarádských vztahů.

Věříme, že se vše vrátí do normálu a budeme se vzájemně těšit a udržovat svým cvičením fyzické i psychické zdraví,

Vaše kamarádky, Jana st a Jana ml.